Keluarga Besar M2Unity

Mengucapkan Selamat
Atas Pergantian Ketua Umum M2Unity

Dari 
Bro Munesh Nandwani (025)
Periode 2013 - 2015

Kepada
Bro Tony Andry (024)
Periode 2015-2017


Semoga M2Unity Tetap Solid
dan
Semakin Erat Dalam Persaudaraan.

Salam Persahabatan.